نقشه های موزه موسیقی ملل 3000 تومان

نقشه های موزه موسیقی ملل

تعریف موزه موزه مؤسسه‌ای ‌است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‌کند. هدف موزه‌ها ، تحقیق در آثار و شواهد به ‌جای مانده انسان و محیط زیست [...]

مشاهده و خرید