دانلود پلان ترمینال اتوبوس به همراه برش نما، پلان محوطه و … 2000 تومان

دانلود پلان ترمینال اتوبوس به همراه برش نما، پلان محوطه و …

دانلود  پلان ترمینال اتوبوس به همراه برش نما، پلان محوطه و … در این بخش برای همراهان گرامی معماریم، در ادامه معرفی و ارائه پلان پایانه مسافربری، یک مجموعه پلان دیگر از یک ترمینال در نظر گرفته [...]

مشاهده و خرید
دانلود پلان کامل ترمینال مسافربری DWG 4000 تومان

دانلود پلان کامل ترمینال مسافربری DWG

دانلود پلان کامل ترمینال مسافربری DWG در این قسمت برای آن دسته از همراهان گرامی معماریم که به دنبال پلان ترمینال مسافربری هستند، یک مجموعه کامل از پلان های ترمینال مسافربری را آماده نموده ایم. [...]

مشاهده و خرید
دانلود پلان ترمینال اتوبوس + پلان ساختمان ترمینال + مقاطع نما 4000 تومان

دانلود پلان ترمینال اتوبوس + پلان ساختمان ترمینال + مقاطع نما

دانلود  پلان ترمینال اتوبوس + پلان ساختمان ترمینال + مقاطع نما در این بخش برای همراهان گرامی معماریم یک مجموعه پلان کامل از ترمینال مسافربری و یا به عبارت بهتر، پایانه مسافربری را آماده نموده [...]

مشاهده و خرید
پلان ترمینال و پایانه اتوبوس رانی رایگان

پلان ترمینال و پایانه اتوبوس رانی

پایانه اتوبوس رانی به فضاهای نسبتاً بزرگی گفته می شود که در آنها امکان تردد و توقف اتوبوسهای درون شهری و برون شهری و سوار و پیاده کردن مسافر وجود دارد. پایانه اتوبوس رانی در مقابل ایستگاه اتوبوس [...]

مشاهده و خرید