برنامه مدیریت هزینه و درامدهای پروژه های عمرانی و ساختمانی (تحت اکسل) 8000 تومان

برنامه مدیریت هزینه و درامدهای پروژه های عمرانی و ساختمانی (تحت اکسل)

برنامه ساده و کاربردی جهت ثبت هزینه ها درامدها و محاسبه قیمت تمام شده ساختمان برنامه مدیریت هزینه و درآمد در پروژه های کوچک تحت اکسل این برنامه برای ثبت هزینه های انجام شده در پروژه های کوچک [...]

مشاهده و خرید