مدارک لازم جهت عدم خلاف ساختمان 

مدارک لازم جهت عدم خلاف ساختمان :

 1. اصل و تصویر سند مالکیت
 2. اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
 3. اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده درسال جاری
 4. حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی
 5. اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل درصورت مراجعه وکیل
 6. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
 7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد (درصورتیکه نقشه در زمان صدور پروانه ارائه نشده باشد.)
 8. ارائه گواهی ۶ و ۸ قانون زمین شهری (درصورتی که مالک فاقد بنای احداثی باشد)
 9. اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند

مراحل گردشکار:

 1. تشکیل پرونده
 2. درخواست بازدید یا ثبت گزارش مهندس ناظر اداره طرح تفصیلی وبرکف،درصورت نداشتن خلاف ارسال به واحد پیش نویس ومحاسبات
 3. تایید رئیس طرح
 4. تایید رئیس نظارت فنی، تایید معاون شهرسازی و معماری، تایید شهردار منطقه
 5. درصورت تخلف ساختمانی پس از بررسی خلاف ارجاع به کمیسیون داخلی و یا ماده صدوصدور رای و اجرای رای توسط متقاضی
 6. پیش نویس و محاسبات
 7. تایید طرح تفصیلی و بر و کف
 8. تایید نظارت فنی
 9. تایید معاون شهرسازی و معماری
 10. تایید شهردار منطقه
 11. صدوروتحویل به مالک

دریافت گواهی پایان کار

 1. پایان ساختمان قبل از ۱۳۴۹
 2. پایان کار آپارتمان
 3. تهیه پایان کار ساختمان
 4. عدم خلاف
 5. پایان کار

مدارک لازم جهت صدور پایان کار  :

 1. تائید به آتش نشانی جهت ساختمان های بیش از۶ طبقه
 2. فیش عوارض پرداخت شده
 3. نامه تسویه حساب کامل جهت املاکی که عوارض آن ها تقسیط گردیده

مدارک لازم جهت پایان کاربرای املاک دارای پروانه ساختمانی سال ۱۳۶۶ به بعد

 1. گزارش اتمام بنا
 2. برگه اتمام بنا
 3. ارائه تائیدیه آسانسور (در صورت داشتن آسانسور)
 4. ارائه تائیدیه آتش نشانی (جهت ساختمان های بالای ۶ طبقه)
 5. ارائه فیش آب، برق، تلفن و گاز

منبع : شهرداری تهران

پاسخ دهید