ضوابط  راه پله و آسانسور برای زمین های زیر ۲۰۰ متر مربع

ضوابط  راه پله و آسانسور برای زمین های زیر ۲۰۰ متر مربع

طبق پیوست ۲ مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، حداقل ابعاد مفید چاله آسانسورهای ۴ نفره نیمه اتوماتیک ، عرض ۱۴۰ وطول ۱۶۰ سانتیمتر درنظر گرفته شده است . که باتوجه به اینکه طبق ضوابط ابلاغی ابعاد مفید چاه آسانسور۱۶۰*۲۰۰ سانتیمتر میباشد ، ابعاد مفید ۱۴۰*۱۶۰ سانتیمتر برای املاک ریزدانه با مساحت سند حداکثر ۲۰۰ مترمربع ویاکمتر ، ملاک قرار گیرد .
۲- طبق بند ۳-۱-۴-۴-۴ مبحث سوم  مقررات ملی ساختمان ، راه پله باید دست کم ۱۱۰ سانتیمتر عرض مفید داشته باشد ، مگرآنکه مجموع تعدادمتصرفان تمام طبقات استفاده کننده از راه پله کمتر از ۵۰ نفر باشد که دراینصورت عرض مفید می تواند به حداقل ۹۰ سانتیمترکاهش داده شود . لذا چنانچه مساحت سند حداکثر ۲۰۰ مترمربع ویا کمترباشد ، و ساختمان مربوطه نیز حداکثر تا ۵ سقف و با اسکلت فلزی طراحی گردد وتعداد کل ساکنین آن نیزکمتر از ۵۰ نفر باشند ، عرض پاگرد میانی ، یک متر(که پله ای درپاگرد قرار نگیرد) و عرض پاگرد در ورودی آپارتمان (هم تراز با سطح واحد) ۱٫۲۰ متر، ابعاد مفید و تمام شده راه پله ( به هنگام بهره برداری) ۲* ۴٫۶۰ متر درنظر گرفته شود .
ضمناً ارتفاع هرپله نیز حداکثر تا ۱۸ سانتیمترقابل قبول باشد . بدیهی است ساختمانهای مشمول رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی از مفاد این متن مستثنی میباشند ومیبایست ضوابط مربوط به آنان کمافی السابق رعایت گردد .
۳- املاکی که پس از رعایت براصلاحی ، حداکثر بر۶متر و مساحت آن حداکثر ۲۰۰ مترمربع وکمتر می باشد علاوه بررعایت مفاد بند ۱ و ۲ این دستورالعمل، الزامی به تامین لابی نداشته باشد .
شایان ذکر است دررابطه باعدم اجرای لابی انخاذ تدابیر ایمنی و حفاظتی لازم جهت جلوگیری و کاهش آثار تخریبی درزمان وقوع حریق، ضروری می باشد .

ضوابط راه پله و آسانسور جهت زمینهای بالاتر از ۲۰۰ متر

با ادغام ضوابط معلولین و آسانسور و ایمنی و آتش نشانی در مورد راه پله و آسانسور مورد نیاز در طرح های مسکونی به نتایج زیر میرسیم :

۱ – ابعاد داخل به داخل باکس راه پله ۲۴۰ در ۴۸۰ سانتیمتر. ( ضمنا چشم پله نداشته باشد برای جلوگیری از دودکش شدن باکس راه پله . )

۲ – ابعاد داخل به داخل باکس آسانسور ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر.

۳ –  لابی جلوی آسانسور ۱۵۰ در ۱۵۰ سانتیمتر.

۴ – در صورتیکه در هر طبقه تا چهار واحد مسکونی داشته باشیم یک واحد راه پله و آسانسور کافی است .

۵ – در صورتیکه در هر طبقه  بیشتر از چهار واحد مسکونی داشته باشیم حداقل دو واحد راه پله و آسانسور.

۶ – ارتفاع پله ۱۷ سانتیمتر وعرض کف پله ۳۰ سانتیمتر و دیوار دور تا دور باکس راه پله و باکس آسانسور ۲۰ سانتیمتر .

پاسخ دهید